Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1
Onder Knutselpakketje.nl wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, Knutselpakketje.nl, gevestigd te Almere, Nederland. Knutselpakketje.nl is gevestigd op het adres: Radar 10, 1319DM Almere, tel.nr: 036-7370468 emailadres info@knutselpakketje.nl
Knutselpakketje.nl
 is ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, KvK-nummer 30244012.


2. Toepassing
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Knutselpakketje.nl als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen
3.1
Alle aanbiedingen van Knutselpakketje.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst
4.1
De koopovereenkomst tussen Knutselpakketje.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 7 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

5. Prijzen
5.1
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

6. Afzetgebied
6.1
Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten met een postadres in Nederland en België.
6.2
Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

7. Bezorgkosten producten
7.1
Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.
7.2
De bezorgkosten worden berekend conform de tarieven die PostNL hiervoor in rekening brengt.
7.3
Bezorging binnen de gemeente Almere is gratis bij de eerste bezorgpoging. Wanneer de bestelling niet kan worden afgeleverd, kan deze worden opgehaald op Radar 10, 1319DM te Almere.

8. Levering en levertijd
8.1
Binnen Nederland levert Knutselpakketje.nl, na betaling, de bestelde producten binnen 5 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Indien niet aanwezig, kunnen de bestelde producten bij de buren worden afgeleverd.
8.2
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Knutselpakketje.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
8.3
Aflevering geschiedt uit eigen voorraad. Knutselpakketje.nl zorgt voor bezorging ter post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Knutselpakketje.nl. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
8.4
Knutselpakketje.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Knutselpakketje.nl gedragen.
8.5
Verzenden is op risico van de klant!Op uw verzoek kunnen we uw bestelling aangetekend en/of verzekerd verzenden. Meerkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. Bij afwijkende verzending dit graag aangeven bij uw bestelling.

9. Veilig betalen
9.1
Knutselpakketje.nl biedt de mogelijkheid om te betalen via IDeal (Nederland) en BankContact (België).

10. Retour producten

10.1
Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Knutselpakketje.nl kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@knutselpakketje.nl of telefonisch 036-7370468.
10.2
Kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de klant.
10.2
Als u niet tevreden bent over het product, stuurt u mij dan een mail naar info@knutselpakketje.nl. Misschien dat wij samen een oplossing kunnen vinden.

11. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
11.1
Reclamering terzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de producten te gebeuren, daar anders de juistheid van de bestelling vaststaat.
11.2
Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12. Persoonsgegevens
12.1
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Knutselpakketje.nl nageleefd.
12.2
Knutselpakketje.nl zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

13. Prijzen
13.1
Knutselpakketje.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.